jak zorganizować pogrzeb
Pogrzeby,  Usługi pogrzebowe

Jak zorganizować pogrzeb świecki?

Polska jest krajem, w którym tradycja katolicka jest bardzo mocno zakorzeniona, zwłaszcza jeśli chodzi o wydarzenia takie jak śluby czy pogrzeby. Zdecydowana większość pogrzebów ma charakter religijny. Niemniej jednak coraz częstszym zjawiskiem jest organizowanie świeckich uroczystości pogrzebowych, czyli takich, którym nie przewodzi osoba duchowna, a świecka. Oprócz tego podczas świeckiej ceremonii pożegnalnej unika się wszelkich odniesień religijnych, zastępując je uniwersalnymi prawdami na temat życia i śmierci.

Ostatnia wola zmarłego

Statystyki mówią o tym, że przynależność do wiary katolickiej deklaruje około 90% Polaków. Pozostałe 10% to osoby innych wyznań lub ateiści. Jeśli więc zdarzy się sytuacja, że organizacja pogrzebu spoczywa na barkach osoby, która nie identyfikuje się z żadną religią, a osoba zmarła żyła według zasad Kościoła Katolickiego, oczywistym staje się fakt, że powinno się uszanować przekonania i zasady, którymi osoba zmarła kierowała się za życia. Takie samo poszanowanie należy się zmarłej osobie, która za życia zadeklarowała się jako ateista lub nie wyraziła zgody na religijny pochówek. Zatem ostatnia wola zmarłego powinna być fundamentalną kwestią, jeśli chodzi o wybór charakteru uroczystości.

świecki pogrzeb

Świeckie usługi pogrzebowe

Niemal każdy zakład pogrzebowy (np. Haron z Sochaczewa) oferuje usługi pogrzebowe w charakterze religijnym bądź świeckim. Statystycznie zdecydowana większość pochówków odbywa się w charakterze religijnym. Niemniej jednak każdy zakład pogrzebowy powinien przewidywać możliwość chęci zorganizowania przez rodzinę uroczystości świeckiej, jeśli taka była ostatnia wola zmarłego. Świecki pogrzeb odbywa się bez osoby duchownej, a uroczystości przewodniczy Mistrz Ceremonii Pogrzebowej. Jest to osoba, która wygłasza mowę pożegnalną, przygotowaną wcześniej z członkami rodziny zmarłej osoby. Taka mowa nie odnosi się do wiary czy religii, a przede wszystkim skupia się na zasługach zmarłego. Podczas mowy końcowej na świeckiej uroczystości pożegnalnej często przytacza się wspomnienia, które podkreślają zalety i charakter zmarłego.

Możliwość komentowania Jak zorganizować pogrzeb świecki? została wyłączona