Zwyczaje pogrzebowe

  • wspomnienia
    Zwyczaje pogrzebowe

    5 sposobów, aby upamiętnić Zmarłego.

      W Polsce naszą troskę o pamięć Zmarłego okazujemy poprzez uprzątnięty grób i zapalenie znicza. Istnieją jednak inne metody upamiętnienia naszego bliskiego. Niektóre z tych sposobów są skromne inne trochę bardziej ekstrawaganckie. Niezależnie jednak od metody, cel jest zawsze jeden – chwila refleksji. Różne metody wspominania Zmarłego mogą ułatwić rodzinie i przyjaciołom przeżywanie żałoby. Ławka pamiątkowa W wielu parkach znajdują się ławki, na których widnieje mała blaszka. Właśnie na niej wypisane jest imię i nazwisko darczyńcy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby na takiej ławce pojawiło się nazwisko naszego bliskiego. Tego typu forma upamiętnienia może być najbardziej odpowiednia, jeśli nasz bliski często lubił przysiadać na danej ławeczce w parku lub…