rytuały pogrzebowe
Pogrzeby

Rytuały pogrzebowe

Odejście kogoś nam bliskiego związane jest w większym lub mniejszym stopniu z przygotowaniem uroczystości pogrzebowej. Sama ceremonia pogrzebowa zaczyna się zazwyczaj od mszy świętej żałobnej w intencji świętej pamięci zmarłego. Podczas mszy ksiądz zbiera intencje od osób, które chciałyby zamówić mszę świętą za duszę zmarłego, która odbędzie się w miesiąc po jego odejściu z tego świata.

Po mszy trumna z ciałem osoby zmarłej jest zazwyczaj w kondukcie żałobnym przenoszona do wcześniej wybranego i odpowiednio przygotowanego na ta okoliczność miejsca na cmentarzu, w którym zostanie umieszczona na wieczny spoczynek.

Po złożeniu trumny do dołu i przyjęciu przez rodzinę kondolencji zaprasza się przybyłych na okazjonalny poczęstunek zwany stypą. Po kilku godzinach stypy możemy powiedzieć o końcu ceremonii pogrzebowej.

Oczywiście w zależności od typowo indywidualnych przekonań każdego zmarłego i jego najbliższej rodziny, uroczystość ta może posiadać więcej lub mniej różnego rodzaju dodatkowych elementów postrzeganych za rytuały pogrzebowe.