Pogrzeby,  Usługi pogrzebowe

Pogrzeby wyznaniowe w Lublinie

Polacy w głównej mierze deklarują się jako ludzie wierzący. Na dzień dzisiejszy najczęściej wybieranym pogrzebem, jest ten z udziałem duchownego. Jednak biorąc pod uwagę ilość różnych wyznań, zorganizowanie takiego pogrzebu może być dużym wyznaniem dla zakładu pogrzebowego.

Wyznania w Polsce

W Polsce głównymi wyznaniami są religie chrześcijańskie takie jak:

Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Starokatolicki Mariawitów oraz kościoły: Chrześcijan Baptystów, Ewangelicko-Metodystycznego oraz Ewangelicko-Reformowane. W Lublinie funkcjonuje również gmina żydowska. Każde z tych wyznań, chociaż mają tę samą podstawę, to różnią się od siebie tradycją i obrzędami. Dlatego tak ważne jest, aby organizując pogrzeb wyznaniowy uwzględnić wszystkie aspekty religijne.

W Lublinie od pokoleń mieszkają ludzie wielu wyzwań. W związku z tym, aby każdy człowiek mógł zostać pochowany zgodnie z jego poglądami i wartościami, wymagana jest ogromna wiedza na temat każdego z tych wyznań.

Przeprowadzenie pogrzebu wyznaniowego

Każdy pogrzeb wyznaniowy ma ściśle narzucone zasady przebiegu, które zawarte są w księgach odpowiednich dla danej religii. Misją zakładu pogrzebowego Eden jest dokładna znajomość ów ksiąg oraz zapewnienie na pogrzebie symboli religijnych i opraw muzycznych właściwych dla danego wyznania.

Pracownicy domu pogrzebowego Lublin mają ogromne doświadczenie w organizowaniu pogrzebów wyznaniowych. Dzięki temu każda uroczystość pogrzebu wyznaniowego jest przeprowadzona zgodnie z oczekiwaniami rodzinami i określonymi zasadami danego wyznania.

Wybór formy pogrzeby zawsze zależy od ostatniej woli Zmarłego, a następnie od jego rodziny. Dlatego tak ważne jest uszanowanie tego i zorganizowanie pogrzebu wyznaniowego zgodnego ze światopoglądem Zmarłego.

Możliwość komentowania Pogrzeby wyznaniowe w Lublinie została wyłączona