Zakład pogrzebowy

  • Cmentarze,  Zakład pogrzebowy

    Żydowskie Cmentarze

    Cmentarze żydowskie w Polsce Przed tragicznymi wydarzeniami Holocaustu na terenie naszego kraju znajdowało się ponad tysiąc żydowskich cmentarzy. Po zakończeniu działań wojennych okazało się, że ocalały nieliczne  z nich.  Żaden zakład pogrzebowy nie interesował się ochroną takich cmentarzy co było na rękę władzy. Dawnej świetności zniszczonym nekropoliom nie sposób już przywrócić. Jednak z każdym rokiem przybywa inicjatyw, których celem jest uporządkowanie żydowskich cmentarzy i odrestaurowanie przynajmniej części pomników i nagrobków, które nie zostały całkowicie zdewastowane przez Nazistów.

  • Zakład pogrzebowy

    Zakład pogrzebowy – czyli kiedy to się zaczęło na terenie polski…

    Zakład pogrzebowy – czyli najstarsze cmentarze na terenie polski… Witam wszystkich na wstępie chciał bym zacząć pisać trochę o historii zakładu pogrzebowego oraz kamieniarzy w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Polska posiada klimat przejściowy i była w historii swojej bardzo przejściowa to zachodnia to wschodnia a to północna kiedyś nawet południowa (austro-węgierska). Jednak mój dzisiejszy temat się gnie jeszcze dalej. Oficjalnie w mediach piszę się iż najstarszym cmentarzem w Polsce jest ten w płocku bo jest o 10 lat starszy od tego na Powązkach (rok złożenia 1780). Znaczy piszący takie rzeczy autorzy sądzą że wcześniej to były małpy lub w Polsce nic nie było.